طرح حمایت از کسب وکار

مرکز توسعه کسب و کار در راستای وظیفه اجتماعی خود به صاحبین مشاغل مشاوره رایگان برای شرایط فعلی می دهد.

شروع

0$

اوکی! در سریعترین حالت ممکن با شما تماس می گیریم.

نوع شخصیت

یکی از آیتم ها را انتخاب کنید.

چالش ها

کی شروع کردید ؟ چه حوزه کار می کنید ؟ تعداد پرسنل ؟سرمایه ؟ و...

یکی از آیتم ها را انتخاب کنید.

مشاوره رایگان

قیمت تخمینی

Summary

توضحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف:
کل
مشاهده
بکشید