دانش بنیان شوید

مرکز توسعه کسب و کار در راستای وظیفه اجتماعی خود با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری به واحد فناور دارای شرایط برای عضویت در شرکت های دانش بنیان مشاوره می دهد

شروع

0$

اوکی! در سریعترین حالت ممکن با شما تماس می گیریم.

نوع اطلاعات هویت خود را انتخاب کنید.

یکی از آیتم ها را انتخاب کنید.

چالش ها


کی شروع کردید ؟ چه حوزه کار می کنید ؟ تعداد پرسنل ؟سرمایه ؟ و...

یکی از آیتم ها را انتخاب کنید.

دانش بنیانی شو

قیمت تخمینی

Summary

توضحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف:
کل
مشاهده
بکشید